Speakers

Ivan Pakozdi, dipl. nov.

Ivan Pakozdi za web

„I TI SI … dio kampanje“

Izvršni direktor za PR, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

Ivan Pakozdi je izvršni direktor za razvoj na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment te predavač na nekoliko kolegija iz područja odnosa s javnošću i marketinga.

Karijeru je započeo 2007. godine u Millenium promociji u kojoj je radio do 2015. godine. Tijekom karijere sudjelovao je kao supervizor, voditelj ili član tima na komunikacijskim projektima za Adris grupu, Croatia osiguranje, Prvo plinarsko društvo, Vipnet i mnoge druge te je Millenium promociji sudjelovao je kao komunikacijski stručnjak i u nekoliko političkih kampanja.