Speakers

Martina Tomljenović

martina tomljenovic za web
Voditelj sektora za marketing i istraživanje tržišta, Borovo

Početak karijere u marektingu započnje u marketinškoj agenciji BBDO Zagreb kao voditelj projekata. U narednih 15 godina iskustvo stječe na strani domaćih i inozemnih korporacija u segmentima ecommerce poslovanja, telekomunikacija i turizma. U Borovu od rujna 2015 godine Voditeljica sektora za marketing i istraživanje tržišta, gdje se intenzivno angažira na revitalizaciji brenda Borova, izradi prepoznatljivih kampanja za nove brandove te kao podrška „custom made“ proizvodnji.